نماینده انحصاری HTI آمریکا
نوشته

نماینده انحصاری HTI آمریکا

شرکت هوشمند سپهر نماینده انحصاری HTI امریکا در ایران میباشد. دستگاه های این برند شامل الایزا پلیت ریدر و الایزا پلیت واشر و انواع میکروسکوپ با تاییدیه FDA می باشند.

نماینده انحصاری ERMA ژاپن
نوشته

نماینده انحصاری ERMA ژاپن

نماینده انحصاری ERMA ژاپن

دستگاه هایی از قبیل : انواع سل کانتر و دیف کانتر هماتولوژی، اسپیرومتر، هموگلوبین متر،بیلیروبین متر، میکروتوم روتاری،رفرکتومترهای کلینیکال به صورت چشمی پرتابل و رومیزی