نماینده انحصاری HTI آمریکا
نوشته

نماینده انحصاری HTI آمریکا

شرکت هوشمند سپهر نماینده انحصاری HTI امریکا در ایران میباشد. دستگاه های این برند شامل الایزا پلیت ریدر و الایزا پلیت واشر و انواع میکروسکوپ با تاییدیه FDA می باشند.